نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار رستوران

نرم افزار رستوران

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار املاک

نرم افزار املاک

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار موبایل فروشی

نرم افزار موبایل فروشی

مشاوره رایگان

گرد کردن مبالغ در فاکتور

تاریخ :1399-10-15 15:26

دسته بندی :آموزش ها

گرد کردن مبلغ در فاکتور نرم افزار حسابداری پرنس

با توجه به مبالغ فاکتور، جهت سهولت دریافت و پرداخت مالی می توان مبالغ را رند نمود. با توجه به تنظیمات سیستم، می توان مبالغ فاکتور را به سمت عدد بیشتر یا کمتر رند نمود.

برای فعال نمودن این امکان در تنظیمات سیستم گزینه ی "گرد کردن مبالغ در فاکتور" را در حالت انتخاب قرار دهید.

  • نوع گرد کردن مبالغ

تعیین می نماید، مبلغ تا چند ریال گرد گردد. به عنوان مثال عدد 35،429 ریال را در نظر بگیرید. جهت انواع گرد کردن:

10 یال --> 35،430 ریال

100 ریال --> 35،400 ریال

1000ریال--> 35،000 ریال

  • شیوه گرد کردن مبالغ

تعیین می نماید مبالغ به صورت تشخصی خودکار (از نیم به بالا به صورت یک واحد بیشتر و از نیم به پایین به صورت یک واحد کمتر)، کسر شدن یا افزوده شدن در سیستم گرد شوند.

  • مرز اعمال گرد کردن مبالغ

این گزینه برروی شیوه ی گرد کردن مبالغ به صورت خودکار اثر می گذارد. بدین صورت که تعیین می نماید مبلغ مد نظر بایستی بر روی چه مرزی تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال مبلغ 35،429 ریال با شیوه ی گرد کردن خودکار و مرز 20 ریال به 35،430 ریال و با مرز 30 ریال به 35،420 ریال گرد می شود.

 

­

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید