نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار رستوران

نرم افزار رستوران

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار املاک

نرم افزار املاک

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار موبایل فروشی

نرم افزار موبایل فروشی

مشاوره رایگان

حسابداری مرکز و شعب

حسابداری مرکز و شعب

نرم افزار مرکز و شعب، نرم افزاری برای مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات حسابداری مرکز (فروشگاه مرکزی) و شعب (فروشگاه های غیر مرکزی) هر مجموعه است.نرم افزار مرکز و شعب، علاوه بر یکپارچه سازی اطلاعات شعب با مرکز، امکان استفاده از نرم افزار را در شعب بدون وابستگی به مرکز فراهم می سازد.

نرم افزار حسابداری فروشگاه زنجیره ای (چند شعبه ای)

نرم افزار حسابداری فروشگاه زنجیره ای (چند شعبه ای)

 84,000,000 تومان