نسخه های جامع پرنس

نسخه های جامع پرنس

نرم افزار حسابداری پرنس در سطوح مختلف ارائه می گردد که کاربر بر اساس نیاز خود و قابلیت ها و امکاناتی که برای مدیریت سیستم مالی و امور حسابداری خود نیازمند است می تواند که از هرکدام از سطوح (استاندارد-پیشرفته و یا حرفه ای ) استفاده نماید. پایه و اساس همه سطوح نرم افزار یکسان و فرم ها به صورت واحد طراحی شده اند که قابلیت های نرم افزار در سطوح بالاتر افزایش می یابد و البته کاربر قادر خواهد بود که در هر زمان و بر اساس نیاز خود سطح نرم افزار را به سطوح بالاتر ارتقاء دهد و تمام اطلاعات وارد شده در نرم افزار بدون تغییر باقی می ماند و قابلیت های جدید بر اساس سطح انتخابی به نرم افزار اضافه می گردد .این امکان موقعیتی را برای کاربر به وجود می آورد که بر اساس قابلیت های هر سطح اقدام به تهیه نرم افزار منطبق با نیازهای خود نماید.

نرم افزار حسابداری فروشگاهی و شرکتی پرنس (حرفه ای)

 3,650,000 تومان

نرم افزار حسابداری فروشگاهی و شرکتی پرنس (پیشرفته)

 2,900,000 تومان

نرم افزار حسابداری فروشگاهی و شرکتی پرنس (استاندارد)

 1,650,000 تومان