فروشندگان تزئینات ساختمان (پارکت)
مشاغل مناسب :
فروشندگان تزئینات ساختمان
 1,200,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پارکت نرم افزار ویژه فروشندگان و اعضاء صنف تزئینات داخلی ساختمان با در نظر گرفتن نیازهای تخصصی مشاغل تعریف شده است که می تواند پاسخگوی همه این درخواست ها باشد . وضعیت عملکرد و دستمزد یک یا چند استاد کار که در پروژه های مختلف مشغول به کارهستند بر اساس ورودی های اولیه مشخص و معین می شود که در چه پروژه هایی مشغول هستند و دستمزد آن ها چه مبلغی است ، همچنین میزان دریافتی و مانده حساب همیشه به سادگی قابل مشاهده است.
در پروژه های مختلف ممکن است خرید مواد اولیه مصرفی توسط یک واحد صورت پذیرد. مثلا شاخه در هنگام فروش با واحد دیگری مثلا متر فروخته شود و یا اینکه در انجام یک کار خاص پرتی و ضایعات وجود داشته باشد .محاسبه پرتی از مواد مصرفی به کار رفته و ثبت سند هزینه به سادگی در نرم افزار پارکت انجام می شود .ممکن است که چند نوع خدمات مختلف و توسط استاد کاران متفاوت برای ارائه یک نوع خدمت و در نهایت برای مشتری انجام شود و یا کالا و یا مواد اولیه ای مصرف شود که در صورت حساب مشتری نیاید و فاکتور مشتری صرفا در نتیجه کار ثبت می گردد و بسیاری از موارد تخصصی دیگر این صنف که به سادگی در نرم افزار پارکت قابل پیاده سازی بوده و می توان هر پروژه را به صورت مجزا تعریف نمود و خدمات و مواد اولیه مصرف شده را به تفکیک ثبت کرده و نهایتا فاکتور مرتبط با مشتری را ثبت و سود و زیان و هزینه و درآمد حاصل از هر پروژه را به صورت مجزا و یا گزارش کلی از سیستم استخراج کرد.