زمینه های شغلی
فنی:

برنامه نویس Back-end
(مسلط به C# .Net Core - WEB API , REST + API)

برنامه نویس Front-end
(مسلط به vue.js -HTML5 -CSS3 -Javascript )
(آشنا با وب سرویس)

مدیر فنی
(مدیریت تیم تولید نرم افزار –برنامه ریزی فنی پروژه و پیاده سازی متد های اجرا-سنجش پیشرفت و ارتباط با سایر چرخه تولید نرم افزار)
علاوه بر تسلط به زبانهای برنامه نویسی و پایگاه اطلاعاتی مهارت برنامه ریزی تولید و متدهای برنامه ریزی تولید و متدهای مدیریت پروژه را بداند

گرافیست
(آشنا به موشن گرافیک)

سئو و تولید محتوا

برنامه نویس Back-end
PHP (مسلط به - WEB API , REST + API)

اداری:

بازاریابی و فروش

آموزش و پشتیبانی

حسابداری

فرم استخدام
در صورت تخصص در هر یک از زمینه های بالا لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.
مشخصات فردی:
سوابق کاری:
نرم افزار های مسلط:
آپلود رزومه:
فایل رزومه