پلاک (گزارش کارشناس فروش معامله)

تاریخ :1399-10-15 12:58

دسته بندی :آموزش ها

گزارش کارشناس فروش در نرم افزار حسابداری پلاک

هنگام ثبت عملیات فروش ملک، ممکن است درصدی به عنوان حق کارشناسی به کارشناس فروش آن ملک داده شود که در این گزارش می توانید حق کارشناسی های محاسبه شده برای کارشناسان فروش را مشاهده نمایید.

برای ثبت کارشناس فروش ابتدا در تعریف اشخاص، گزینه کارشناس را در حالت انتخاب و درصد کارشناسی را وارد نمایید. در ثبت عملیات فروش، پیش فروش و رهن و اجاره، اگر معامله کارشناس داشته باشد، درصد وی نمایش داده شده و محاسبات لازم انجام می شود.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید