پردیس - تشریفات (گزارش ملزومات، مواد آشپزخانه و لیست خرید)

تاریخ :1399-10-11 17:06

دسته بندی :آموزش ها

لیست تهیه کالا (ملزومات، مواد آشپزخانه و لیست خرید) در نرم افزار حسابداری پردیس

در این گزارش لیست کالاها با توجه به کاربردهای مختلف نمایش داده می شود:

  • جهت آشپزخانه: هنگام تعریف کالا در صورتی که گزینه "مواد آشپزخانه" در حالت انتخاب قرار گرفته و کالا در آیتم های قرارداد استفاده شده باشد، در گزارش نمایش داده می شود.
  • جهت مامور خرید: در این حالت کلیه آیتم ها و ملزومات مورد نیاز برگزاری مراسم ها نمایش داده می شود.
  • ملزومات: در این حالت فقط ملزومات مراسم مانند میز و صندلی نمایش داده می شود.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید