پردیس - تشریفات (معرفی تاریخ های مناسب برای مراسم)

تاریخ :1399-10-11 16:37

دسته بندی :آموزش ها

تعیین تاریخ های مناسب برای مراسم در نرم افزار تشریفات (پردیس)

در این فرم با توجه به تقویم می توانید روزهای مناسب جهت برگزاری مراسم مختلف را ثبت نموده و هنگام رزرو مراسم، این تاریخ ها را مشاهده و در صورت نیاز استفاده نمایید.

در قسمت بالا تاریخ و نوع مراسمی که جهت برگزاری در تاریخ مذکور مناسب است را مشخص نمایید و در قسمت پایین علت این امر را در صورت نیاز توضیح دهید.

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید