نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار رستوران

نرم افزار رستوران

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار املاک

نرم افزار املاک

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار موبایل فروشی

نرم افزار موبایل فروشی

مشاوره رایگان

پردیس - تشریفات (مدیریت متن قرارداد)

تاریخ :1399-10-11 17:08

دسته بندی :آموزش ها

تعریف متن قرارداد در نرم افزار تشریفات (پردیس)

متن قراردادی که مورد توافق طرفین در تنظیم قرارداد واقع می شود و هر 2 طرف آن را امضاء می کنند شامل بندهایی می شود که آنها در این قسمت تعیین و تنظیم می شوند.

با درج عنوان و انتخاب نوع مراسم و درج متن قرارداد می توانید اطلاعات را ثبت کنید و از آن به عنوان متن قرارداد استفاده کنید. 

توجه: هر متن قرارداد مربوط به یک نوع مراسم خاص است. در ضمن می توانید برای یک مراسم چندین متن قرارداد تنظیم کنید و در هنگام ثبت قرارداد، متن متناسب را انتخاب کنید.

جهت سهولت درج بندهای متن قرارداد، بندهای فوق را نیز می توانید از قبل تعریف کنید و سپس استفاده نمایید.


تعریف بندهای متن قرارداد (افزودن بند قرارداد جدید):

بندهای مربوط به متن قرارداد هستند که می توانند از قبل تعریف شوند و در هنگام درج متن قرارداد استفاده شوند تا هم سرعت و هم دقت درج اطلاعات افزایش یابد و کاربر اطلاعات تکراری درج نکند.
 
عنوان: توضیحات بند قرارداد

نوع مراسم: بندهای متن قرارداد یا برای یک مراسم خاص درج می شود یا برای کلیه مراسم ها که در این قسمت آن را تعیین می کنید.

با درج کردن عنوان و انتخاب نوع مراسم، بندهای متن قرارداد را می توانید ثبت کنید. پس از ثبت بندهای متن قرارداد می توانید از آنها در ثبت متن قرارداد استفاده کنید.

انتخاب از بندهای قرارداد تعریف شده:

با توجه به نوع مراسم انتخاب شده جهت درج متن قرارداد، لیستی شامل کلیه بندهای متن قرارداد که برای این نوع مراسم یا کلیه مراسم ها ثبت شده باشند، باز می شوند و از این لیست می توانید بندهای دلخواه را انتخاب و متن قرارداد را با توجه به آنها تنظیم کنید.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید