شخص متفرقه در فاکتور

تاریخ :1399-10-15 15:23

دسته بندی :آموزش ها

شخص متفرقه در فاکتور نرم افزار حسابداری پرنس

برای ثبت مشتریان لحظه ای خود، که نیازی به ثبت مشخصات آن ها در سیستم ندارید، می توانید از شخص متفرقه استفاده نمایید. جهت فعال نمودن این امکان در فاکتور کافی گزینه شخص متفرقه در تنظیمات سیستم را در حالت فعال قرار دهید.

با انتخاب گزینه "شخص متفرقه به عنوان پیش فرض در فاکتور"،  شخص متفرقه در فاکتور به صورت پیش فرض فعال می باشد.

با وارد کردن نام شخص یا شماره موبایل امکان ذخیره فاکتور وجود دارد.

در صورتی که مایل به استفاده از این امکان هستید، بایستی تنظیمات فاکتور به گونه ای باشد که خریدار پیش فرض سیستم، به عنوان خریدار فاکتور بعد از هر ذخیره قرار گیرد. به عبارتی گزینه " بازگشت به شخص پیش فرض پس از ثبت هر فاکتور" در حالت انتخاب قرار گیرد.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید