نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار رستوران

نرم افزار رستوران

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار املاک

نرم افزار املاک

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار موبایل فروشی

نرم افزار موبایل فروشی

مشاوره رایگان

سود و زیان

تاریخ :1399-10-14 17:13

دسته بندی :آموزش ها

گزارشات صورت سود و زیان / صورت سود و زیان کالا / تفصیلی سود و زیان و سود بخش ها در نرم افزار حسابداری پرنس
صورت سود و زیان

صورت سود و زيان گزارش دهنده نتيجه فعاليت مالی و درآمد يك مؤسسه در يك دوره زمانی است. اين گزارش به این شکل تهيه می‌‌شود: پس از كسر گروه های هزينه از گروه های درآمد و فروش، سود يا زيان ويژه بدست خواهد آمد. سود ويژه يا سود خالص در يك دوره مالی برتری ارزش حساب های درآمد و فروش بر حسابهای هزينه خواهد بود. در صورتی كه ارزش حسابهای هزينه بيش از حسابهای درآمد و فروش باشد نتيجه زيان ويژه يا خالص می باشد.

در صورتی که در بازه زمانی انتخاب شده موجودی کالاها در هر یک از انبار ها منفی باشد، یک پیغام در بالای فرم نمایش داده می شود. که با کلیک بر روی آن " گزارش موجودی کالا در انبار" با مشاهده موجودی منفی کالاها، نمایش داده می شود.

نکته: در صورتی که بخش خاصی را انتخاب نکرده باشید با دابل کلیک بر روی برخی از عناوین، گزارش مربوط به نمایش ریز گردش آن عنوان نمایش داده می شود . مثلا با دابل کلیک بر روی عنوان " فروش ناخالص " گزارش فروش ها ی کالا در بازه زمانی انتخاب شده نمایش داده می شود.


صورت سود و زیان کالا

این گزارش نشان دهنده سود یا زیان حاصل از خرید و فروش کالا ها می باشد. 

می توانید با انتخاب یک کالای خاص، سود یا زیان حاصل از معاملات آن کالا را بدست آورید. 

در صورت انتخاب گزینه " با احتساب مالیات " مبلغ های دریافت و پرداخت شده بابت مالیات و عوارض، در محاسبه سود دخیل می شوند.

با انتخاب گروه کالا، سود یا زیان حاصل از معاملات کالاهایی که در گروه انتخابی قرار دارند، نمایش داده می شود.


گزارش تفصیلی سود و زیان

در اين گزارش سود یا زیان تمام عمليات های مالی در بازه زمانی مشخص شده به تفصیل نمایش داده می شود.

بخش: با انتخاب بخش های مختلف، سود هر بخش نمایش داده می شود.

بابت: با انتخاب این قسمت می توانید سود حاصل از ثبت عملیات های مختلف در نرم افزار را مشاهده کنید

شخص: با انتخاب شخص یا اشخاص مختلف در این قسمت، سود حاصل از ثبت عملیات های مالی مربوط به اشخاص انتخاب شده، نمایش داده می شود.

تاریخ: با تنظیم این قسمت می توانید سود حاصل از انجام عملیات های مالی در بازه زمانی انتخاب شده را مشاهده کنید

شماره فاکتور: با وارد کردن شماره فاکتور فروش در این قسمت ، سود یا زیان حاصل از ثبت فاکتور نمایش داده می شود.

نکته: با دابل کلیک بر روی هر ردیف ، فرم ثبت کننده آن عملیات مالی نمایش داده می شود.


گزارش سود بخش ها

در واحدهای صنفی كه جهت بررسی دقیق تر وضعیت سود و زیان، بخش های مختلف تعریف گردیده است و كلیه موارد منجر به سود و زیان توسط كاربر سیستم در بخش مربوطه ثبت گردیده است، جهت مشاهده سود بخش های مختلف در بازه های زمانی معین از گزارش سود بخش ها بهرمند خواهید شد.

نکته:

  • سود به تفکیک بازه زمانی :

در صورت انتخاب نبودن این گزینه، در لیست نمایش داده شده پس از جستجو فقط ستون " سود " نمایش داده می شود.

در صورت انتخاب این گزینه ، عنوان ستون "سود" به "سود این دوره" تغییر کرده و سود یا زیان در بازه زمانی انتخاب شده را نمایش می دهد. همچنین در صورتی که در تاریخ قبل از بازه زمانی انتخاب شده، عملیات مالی صورت گرفته باشد، ستون دیگری جهت نمایش سود یا زیان مربوط به زمان قبل از بازه زمانی مشخص شده، نمایش داده می شود و در صورتی که در تاریخ بعد از بازه زمانی انتخاب شده عملیات مالی ثبت شده باشد ، ستونی جهت نمایش سود یا زیان مربوط به زمان بعد از بازه زمانی انتخابی ، نمایش داده می شود.

  • با دابل کلیک بر روی هر ردیف ، گزارش تفصیلی سود و زیان مربوط به بخش و بازه زمانی انتخابی نمایش داده می شود.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید