نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار رستوران

نرم افزار رستوران

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار املاک

نرم افزار املاک

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار موبایل فروشی

نرم افزار موبایل فروشی

مشاوره رایگان

روش های دریافت و پرداخت

تاریخ :1399-10-15 09:08

دسته بندی :آموزش ها

تسويه حساب مالي - دریافت و پرداخت پیشرفته (نقد / چک / فیش بانکی / کارت خوان / اعتباری / تخفیف / کارت خرید / تقسیط) در نرم افزار حسابداری پرنس

تعيين دريافت يا پرداخت مبلغ توسط برنامه از اين قسمت انجام مي گيرد. در تمامي عمليات هايي که بايستي مبلغي را دريافت يا پرداخت کنيد مي بايست نحوه تسويه را مشخص کنيد.

پس از ورود به صفحه تسويه مالي (دريافت پيشرفته/پرداخت پيشرفته) قسمت هاي ذيل را مشاهده مي کنيد که به تفصيل در رابطه با آنها در ذيل توضيح خواهيم داد:

 1. بابت: با توجه به اينکه تسويه حساب مالي از مکان هاي مختلف در نرم افزار انجام مي شود. از اين قسمت متوجه مي شويد که عمليات مرجع چيست. 
 2. به نام: تعيين مي نمايد که عمليات در حال ثبت بر روي حساب کدام شخص/بخش سيستم اثر مي گذارد.
 3. انواع دريافت/پرداخت هاي مالي
 4. تاييد عمليات و درج در ليست: در هر سربرگ 
 5. مبلغ باقيمانده: مبلغي که بايد نحوه پرداخت/دريافت آن را مشخص کنيد تا بتوانيد تاييديه مالي را انجام دهيد. (قابل دريافت – مبلغ دريافتي + مبلغ پرداختي = مبلغ باقيمانده)
 6. قابل دريافت/قابل پرداخت: مبلغي که بايستي نحوه دريافت/پرداخت آن مشخص شود. (مبلغ کلي عمليات مرجع)
 7. پايان عمليات: اگر مبلغ باقيمانده صفر باشد، با فشردن اين دکمه مي توانيد عمليات مالي را تاييد کنيد و به پايان برسانيد.
 8. چاپ چک: امکان چاپ چک هاي ثبت شده در سيستم از اين قسمت امکان پذير است.
 9. چاپ رسيد: جهت تحويل رسيد عمليات مالي، به مشتري و يا بايگاني آن مي توانيد رسيد را چاپ کنيد.
 10. پيش نمايش رسيد: پيش نمايش رسيد را نمايش خواهد داد. (با توجه به نوع چاپگر انتخاب شده در تنظيمات سيستم، رسيد بر روي کاغذهاي A4  عمودي, A4 افقي, A5 عمودي, A5 افقي, 8 سانتي متري و 6 سانتي متري چاپ خواهد شد.)
 11. فايل ضميمه: اگر مايل باشيد تصوير سند مربوط به عمليات مالي را در نرم افزار خود نگهداري کنيد و در هنگام احتياج آن تصوير را مشاهده و يا به آن ارجاع داشته باشيد، بايستي از اين قسمت تصوير را انتخاب و تاييد نماييد.
 12. دريافت/پرداخت هاي مالي درج شده براي اين عمليات به همراه مبلغ و جزئيات 

در دريافت/پرداخت پيشرفته مي توان وجه دريافتي/پرداختي را به صورت ترکيبي از انواع روش هاي دريافت/پرداخت ثبت نمود. 

دريافت/پرداخت به روش هاي ذيل امکان پذير است:
دريافت ها

در عمليات هايي که قصد دريافت مبلغ از کاربر داريم، بايستي يکي از انواع ذيل را انتخاب و درج کنيم.

 • دريافت نقدي

دريافت مبلغ به صورت نقد يا چک پول از اين قسمت انجام مي گيرد.

امکان درج سريال هاي چک پول در اين قسمت امکان پذير است.

 • چک 
  • دريافت چک

دريافت مبلغ از طرف حساب در ازاء يک چک خاص

  • باز پس گيري چک خرج شده

اگر چک مربوط به شخصي را که دريافت کرده ايد به شخص ديگري خرج نماييد، و سپس شخصي که چک به او خرج شده است، چک شما را پس بياورد، بايستي از اين قسمت باز پس گيري چک خرج شده را استفاده کنيد.

 • فيش بانکي/دستگاه کارت خوان
  • دريافت فيش بانکي

دريافت مبلغ از طريق بانک (هنگامي که مبلغ از طريق فيش بانکي به حساب شما واريز شده باشد)

شماره فيش بانکي را هم در اين قسمت مي توانيد درج نماييد.

  • دريافت از دستگاه کارت خوان

دريافت مبلغ از طريق بانک (هنگامي که مبلغ را از دستگاه کارت خوان دريافت نموده باشيد)

شماره فيش واريز شده را هم در اين قسمت مي توانيد درج نماييد.

اگر دستگاه کارت خوان به سيستم شما متصل باشد، مي توانيد مبلغ مد نظر را از طريق دکمه (ارسال مبلغ به کارت خوان) بر روي دستگاه کارت خوان ارسال نماييد تا شخص پرداخت کننده مبلغ را مشاهده و تاييد نماييد و رمز کارت خود را وارد کند تا عمليات ثبت شود. به صورت خودکار شماره فيش مربوطه در عمليات هايي که از اين طريق در سيستم انجام مي شوند، درج خواهند شد.

 • دريافت اعتباري

درج مبلغ در حساب بدهکاري طرف حساب از اين قسمت انجام مي گيرد. (طرف حساب به ازاء مبلغ درج شده در اين قسمت به ما بدهکار مي شود)

تاريخ سررسيد مبلغ اعتباري نيز در اين قسمت تعيين مي شود.

توجه: فقط براي اشخاص اعتباري مي توانيد دريافت اعتباري انجام دهيد. 

 • تخفيف

تخفيف قسمتي از مبلغ به طرف حساب از اين مکان انجام مي گيرد. 

در اين قسمت مي توانيد درصد يا مبلغ تخفيف را درج نماييد. در حالت درج درصد، مبلغ معادل به صورت خودکار محاسبه خواهد شد.

 • کارت خريد

اين قسمت با توجه به کارکرد مجموعه شما، تحت عناوين مختلف مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد (بن کارت، کارت خريد، کارت تخفيف، کارت هديه و ...)

کارت هاي صادر شده با شماره يکتا و مبالغ شارژ شده در اختيار مشتريان قرار مي گيرد و با وارد کردن شماره کارت خريد توسط اپراتور سيستم، مي تواند مبلغ شارژ موجود در کارت و تاريخ اعتبار و آخرين استفاده از کارت را مشاهده نماييد و در صورت تمايل مبلغ را از کارت مشتري کسر نماييد.

 • تعويض (طلايي کردن)

«« ايـن قسمـت فقط در نرم افزار طلا فروشي نمايش داده مي شود. »»

معاوضه مبلغ مورد نظر با طلا از اين قسمت انجام مي گيرد. (در واقع طلاي دريافتي از مشتري به مبلغ (ريال) تبديل مي شود و در تسويه عمليات مالي مورد استفاده قرار مي گيرد)

 • تقسيط

در صورتي که مايل باشيد مبلغ را براي طرف حساب قسط بندي کنيد و در سررسيد اقساط تعيين شده اين مبالغ را دريافت نماييد، بايستي از اين قسمت استفاده نماييد.

از امکانات اين بخش مي توانيم به تعيين تعداد اقساط، مدت زمان هر قسط، نحوه محاسبه بهره اقساط و تعيين جريمه ديرکرد روزانه و ... اشاره کرد.

توجه: فقط براي اشخاص اعتباري مي توانيد مبلغ را قسط بندي نماييد. در صورتي که شخص اعتباري نباشد. پيغام ذيل در اين قسمت نمايش داده خواهد شد.


پرداخت ها
 • پرداخت نقدي

پرداخت مبلغ به صورت نقد يا چک پول از اين قسمت انجام مي گيرد.

امکان درج سريال هاي چک پول در اين قسمت امکان پذير است.

 • چک
  • پرداخت چک

پرداخت مبلغ به طرف حساب در ازاء يک چک صادر شده توسط خودمان

  • خرج چک

پرداخت چک دريافت شده از يک شخص به شخص ديگر

 • سند بانکي/عابربانک
  • پرداخت از طريق سند بانکي

پرداخت مبلغ از طريق بانک (در ازاء تکميل يک سند بانکي) 

شماره سند، براي و توسط را هم در اين قسمت مي توانيد درج نماييد.

  • پرداخت از طريق بانکداري الکترونيک

پرداخت مبلغ از طريق بانک به انواع روش هاي الکترونيکي مثل موبايل بانک، بانکداري اينترنتي و روش هاي مشابه از اين قسمت صورت مي گيرد.

شماره سند، براي و توسط را هم در اين قسمت مي توانيد درج نماييد.

 • حواله
  • پرداخت حواله از حساب بانکي

پرداخت مبلغ به صورت حواله بانکي از اين قسمت انجام مي گيرد. (مبلغ تعيين شده از موجودي حساب بانکي شما کسر مي شود)

شماره حواله، صاحب حساب، توسط، بانک، شعبه و شماره حساب / شماره شبا / شماره کارت را هم در اين قسمت مي توانيد درج نماييد.

  • پرداخت حواله از صندوق

پرداخت مبلغ به صورت حواله صندوق از اين قسمت انجام مي گيرد. (مبلغ تعيين شده از موجودي صندوق شما کسر مي شود)

شماره حواله، صاحب حساب، توسط، بانک، شعبه و شماره حساب / شماره شبا / شماره کارت را هم در اين قسمت مي توانيد درج نماييد.

 • پرداخت اعتباري

درج مبلغ در حساب بستانکاري طرف حساب از اين قسمت انجام مي گيرد. (طرف حساب به ازاء مبلغ درج شده در اين قسمت از ما بستانکار مي شود)

تاريخ سررسيد مبلغ اعتباري نيز در اين قسمت تعيين مي شود.

 • تخفيف

تخفيف گرفته شده در ازاء مبلغ از طرف حساب را از اين قسمت درج نماييد. 

در اين قسمت مي توانيد درصد يا مبلغ تخفيف را درج نماييد. در حالت درج درصد، مبلغ معادل به صورت خودکار محاسبه خواهد شد.


براي اين قسمت در تنظيمات -> دريافت/پرداخت مالي؛ مي توانيم تنظيمات ذيل را مشخص نماييم:
 • تاريخ سررسيد دريافت و پرداخت هاي اعتباري

تاريخ پيش فرض سر رسيد هاي اعتباري در اين قسمت تعيين مي شود. (تعداد روز تعيين شده + تاريخ جاري = تاريخ پيش فرض سر رسيدهاي اعتباري) 

 • تاريخ سر رسيد اولين قسط

تاريخ پيش فرض سر رسيد اولين قسط در اين قسمت تعيين مي شود. (تعداد روز تعيين شده + تاريخ جاري = تاريخ پيش فرض سر رسيد اولين قسط)

 • مدت زمان هر قسط

تعداد روز فاصله بين هر قسط در اين قسمت تعيين مي شود. (تاريخ قسط قبلي + تعداد روز تعيين شده = تاريخ قسط بعدي)

 • برگه پيش فرض در دريافت ها

در صورتيکه هنگام دريافت هاي مالي با يک نوع خاص از دريافت ها بيشتر سر و کار داريد، مي توانيد سربرگ پيش فرض را در اين قسمت تعيين نماييد. (مثلا دريافت چک را بيشتر از انواع عمليات هاي مالي ديگر انجام مي دهيد)

 • برگه پيش فرض در پرداخت ها

در صورتيکه هنگام پرداخت هاي مالي با يک نوع از پرداخت ها بيشتر سر و کار داريد، مي توانيد سربرگ پيش فرض را در اين قسمت تعيين نماييد.

 • دريافت/پرداخت مالي ساده

اگر اين گزينه را انتخاب نماييد، دريافت/پرداخت هاي مالي در ساده ترين حالت و با کمترين جزئيات به کاربر نمايش داده مي شود. در غير اينصورت، دريافت/پرداخت هاي مالي با جزئيات کامل نمايان خواهد شد. 

 • بررسي صحت عمليات مالي در دريافت/پرداخت - به غير از فاکتور و کارت خريد

با انتخاب اين گزينه صحت دريافت/پرداخت مالي بررسي مي شود و مي بايست قبل از ورود به دريافت/پرداخت مالي مبلغ مد نظر را وارد نماييد. چنانچه مايل نباشيد که قبل از ورود به دريافت/پرداخت مالي مبلغ را وارد نماييد، مي توانيد اين گزينه را غيرفعال نماييد. به دليل اينکه فاکتورها مي توانند با مبلغ صفر هم ثبت شوند، اين گزينه براي تمامي قسمت هاي مالي به غير از فاکتور و کارت خريد کاربرد دارد.

 • فعال بودن دريافت/پرداخت اعتباري به صورت همزمان - در دريافت/پرداخت مالي پيشرفته

با فعال کردن اين گزينه مي توانيد در دريافت/پرداخت پيشرفته به صورت همزمان هم دريافت و هم پرداخت اعتباري را مشاهده نماييد.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید
نظرات کاربران
hamid محمدی
در تاریخ: 1400-11-27 08:50
در قسمت دریافت مبلغ فاکتور چرا امکان دریافت مبلغ بیشتر میسر نیست به طور مثال مشتری که از قبل 100000 بدهکار میباشد و حالا نیز مبلغ فاکتور او 450000 شده چرا نمی توان در یک مرحله در زمان تسویه فاکتور جمع بدهی و مبلغ فاکتور را دریافت نمود
بابایی
در تاریخ: 1400-11-27 09:31
در پاسخ به: hamid محمدی
سلام، این عملیات هایی که ذکر می فرمایید، 2 عملیات کاملا مجزا هستند و هر کدام در قسمتی از نرم افزار انجام می شوند، شما بایستی ابتدا فاکتور را ثبت کنید و نحوه تسویه فاکتور را مشخص بفرمایید. سپس به تسویه حساب اشخاص مراجعه نمایید و مبلغ بدهی یا بستانکاری شخص را مشاهده و با وی تسویه نمایید.