نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار رستوران

نرم افزار رستوران

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار املاک

نرم افزار املاک

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار موبایل فروشی

نرم افزار موبایل فروشی

مشاوره رایگان

حقوق و دستمزد

تاریخ :1399-10-14 17:20

دسته بندی :آموزش ها

حقوق و دستمزد در نرم افزار حسابداری پرنس

در این قسمت شرح داده می شود که چگونه می توانید برای پرسنل خود گروه حقوقی تعریف نمایید و نهایتا حقوق پرسنل را محاسبه و برای ایشان درج نمایید.


تعریف گروه های حقوقی
گروه حقوقی ماهیانه

با قرار دادن نحوه ی محاسبه ی حقوق به صورت ماهیانه، تمامی ضرایب وابسته به پایه حقوق روزانه خواهد بود.

 1. تعداد روز کاری در هفته، برای محاسبه ی ساعت موظفی شخص در ماه مورد نیاز می باشد، که از این ساعت موظفی برای محاسبه غیبت و اضافه کاری و ... استفاده خواهد شد.
 2. فی اضافه کاری، فی غیبت، فی مرخصی بدون حقوق، با تعریف ضریب مناسب برای هر سه مورد هنگام محاسبه حقوق با توجه به ساعت کارکرد شخص محاسبات لازم صورت خواهد گرفت.
 3. درصد بیمه، مبلغ بیمه با توجه به حقوق پایه (پایه حقوق روزانه در تعداد روز ماه) و عامل های حقوقی مشمول بیمه محاسبه خواهد شد.
 4. درصد مالیات، مابه التفاوت حقوق محاسبه شده ی نهایی و مبلغ معافیت مالیاتی شامل اخذ مالیات می شود که این مبلغ در درصد بیمه ضرب می شود.
 5. عامل های حقوقی، در محاسبه ی حقوق هر فرد پارامترهای دیگری مانند حق مسکن و غیره نیز تاثیر دارد. که می تواند به حقوق اضافه یا از آن کسر گردد. در عامل های حقوقی می توان مواردی همچون موثر در حقوق پایه، مشمول بیمه و غیره را تعیین نمود.
 6. در قسمت آخر افرادی که نحوه ی محاسبه ی حقوق آن ها مربوط به این گروه حقوقی می باشد، به لیست اضافه نمایید.
گروه حقوقی ساعتی
 1. پایه حقوق ساعتی، که مبنای محاسبه ی حقوق و غیره می باشد.
 2. دستمزد روزانه اداره کار، وارد کردن این مقدار برای محاسبه ی بیمه ی فرد الزامی می باشد.
 3. ساعت موظفی قرار داد،  چون قرارداد ساعتی می باشد، مبنایی برای محاسبه ی موظفی فرد در ماه وجود ندارد که با وارد کردن این مقدار، موظفی فرد تعیین می شود.
 4. عامل های حقوقی تعریف شده در این قسمت به ازای یک ماه (30 روز) خواهد بود و هنگام پرداخت حقوق با توجه به ساعت کارکرد فرد، مبلغ محاسبه خواهد شد.
 5. بقیه ی موارد دقیقا شبیه روش پرداخت ماهیانه می باشد. 
فی اضافه کاری

در صورتی که ساعات کاری کارمند، از ساعت موظفی اش بیشتر شد به معنای اضافه کاری ایشان در نظر گرفته می شود؛به عنوان مثال اگر کارمندی به صورت موظفی بایستی در ماه 176 ساعت کار کند اما ایشان 200 ساعت کار کرده باشد، این کارمند به میزان 24 ساعت اضافه کاری داشته است، برای این منظور در این بخش مشخص می کنیم که ایشان به ازای هر ساعت اضافه کاری چه میزان حقوق دریافت کند. اگر در لیست جلو اضافه کاری گزینه ریال انتخاب شده باشد اضافه کاری برای هر ساعت به ریال محاسبه می شود و اگر درصد انتخاب شود به اندازه درصد وارد شده، نسبت به پایه حقوقی و همچنین ساعت موظفی، مقدار اضافه کاری محاسبه می شود. در زیر مثال کاملی از این موضوع عنوان می شود.

فی غیبت

در این بخش نیز مشخص می شود که اگر کارمندی غیبت کرده باشد به ازای هر ساعت غیبت چه مقداری از حقوق ایشان باید کسر گردد. در این قسمت هم کاربر می تواند مبلغ غیبت یا درصدی از غیبت را برای کسر از حقوق انتخاب کند. 

درصد حق بیمه

اگر بخواهید از حقوق کارمند درصدی را به عنوان حق بیمه کسر کنید، درصد کسر حق بیمه را وارد کنید تا عملیات کسر حق بیمه هنگام محاسبه در نظر گرفته شود.

فی مرخصی ساعتی

اگر کارمندی بخواهد از مرخصی ساعتی استفاده کند، میزان کسر از حقوق به فراخور مرخصی های استفاده شده از حقوقش کسر می شود. می توانید یک مبلغ خاص را به ازای هر ساعت مرخصی ساعتی از حقوق کارمند کسر کنید یا می توانید درصد خاصی از حقوق ایشان را به عنوان ضریب مرخصی ساعتی استفاده کنید. نحوه محاسبه این بخش نیز همانند غیبت است.

بخش اضافات و کسورات

در این بخش اگر بخواهید به کارمندی حقوقی مازاد بر حقوقش به عنوان تشویق یا تنبیه پرداخت کنید در بخش اضافات و کسورات می توانید بگنجانید.


پرداخت حقوق

با انتخاب شخص در فرم پرداخت حقوق، گروه های حقوقی که به شخص انتساب داده شده است، نمایش داده می شود، گروه مورد نظر را انتخاب نمایید. 

با توجه به گروه انتخابی تنظیمات و مقادیر لازم بارگزاری خواهد شد. 

 • تعداد روز کاری ماه

روزکاری ماه، یعنی تعداد روزهای غیر تعطیل ماه.این گزینه فقط در محاسبه ی حقوق به صورت ماهانه مورد استفاده می باشد، با توجه به روز کاری ماه و تعداد روز تعیین شده ی هفته موظفی فرد در ماه محاسبه می شود.

 • کارکرد شخص

میزان ساعت کاری شخص در ماه به ساعت و دقیقه وارد نمایید.

 • میزان مرخصی با حقوق و بدون حقوق شخص را وارد نمایید.

مرخصی بدون حقوق دارای ضریب می باشد که با توجه به ضریب تعیین شده، از حقوق کسر می شود.

با وارد کردن مرخصی طبیعتا موظفی فرد تغییر خواهد کرد.

 • میزان اضافه کاری و غیبت شخص با توجه به ساعت موظفی وی محاسبه خواهد شد.

در صورتی که لازم باشد می توان با انتخاب تیک کنار غیبت و اضافه کاری، میزان آن را به دلخواه تعیین کرد.

 • تعداد فرزند را وارد نمایید، اگر در عامل های حقوقی حق اولاد را وارد کرده باشید، در تعداد فرزند ضرب خواهد شد.

در پرداخت حقوق به صورت ساعتی، تمامی موارد فوق به صورت ساعتی محاسبه خواهد شد، فقط عامل های حقوقی با توجه به مدت زمان کارکرد شخص در ماه  محاسبه خواهد شد. به عبارتی عامل های حقوقی به ازای مدت زمان یک ماه(30 روز) در نظر گرفته می شود، حال مدت زمان کارکرد شخص به روز محاسبه می شود و به صورت فرمولی از عامل حقوقی در ماه، محاسبه می شود.

در این فرم، با انتخاب شخص فهرست تمامی عامل های حقوقی کارمند در قسمت عامل حقوقی بر اساس آخرین عامل تعریف شده بارگذاری می شود، که با انتخاب عامل حقوقی مورد نظر می توانید روز کاری، اضافه کاری، غیبت، مرخصی ساعتی، بیمه و اضافات، کسورات را تنظیم کرده و پرداخت حقوق را انجام دهید.

جمع کل حقوق و مزایا = دستمزد + اضافه کاری + جمع کل ردیف ها غیبت مرخصی ساعتی بیمه

نکته: می توانید مبلغ حقوق پرداختی کارمند را به صورت نقدی یا پیشرفته پرداخت کنید.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید