نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار رستوران

نرم افزار رستوران

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار املاک

نرم افزار املاک

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار موبایل فروشی

نرم افزار موبایل فروشی

مشاوره رایگان

تغییر دسته ای مشخصات کالا و اشخاص

تاریخ :1399-10-14 16:36

دسته بندی :آموزش ها

تغییرات دسته ای مشخصات کالا ها در نرم افزار حسابداری پرنس

در صورتی که بنا به هر دلیل نیاز باشد که بخواهید بر روی کالای خاص و یا کالا هایی تغییرات دسته ای انجام دهید کافیست از قسمت تغییرات دسته ای مشخصات کالا استفاده کنید.

پس از ورود به فرم، اطلاعات کالا ها بارگذاری شده و می توانید مشخصات کالا را انتخاب کرده و تغییر دهید.

اولین گام در این فرم، انتخاب نوع است. با انتخاب این گزینه، فهرست کالا ها یا فهرست خدمات ثبت شده در برنامه بارگذاری می شود. همچنین می توانید بر اساس کد کالا و یا نام کالا هم جستجو کنید.

پس از بارگذاری کالا بایستی ابتدا هر کالایی را که قصد تغییر آن را دارید انتخاب کنید، برای این کار کافیست تیک هر ردیف را فعال کنید.

پس از انتخاب کالا ها می توانید مشخصات کالا را بر اساس نیاز تغییر داده و ثبت کنید.

شما می توانید موارد زیر را با استفاده از تغییرات دسته ای مشخصات کالا تغییر دهید:

 • بخش: می توانید بخش مورد نظر را انتخاب کنید، با کلیک بر روی دکمه می توانید بخش جدیدی را تعریف کنید.
 • انبار: با انتخاب هر بخش فهرست انبار های بخش بارگذاری می شود. با کلیک بر روی دکمه می توانید انبار جدیدی تعریف کنید.
 • بارکد:  با این گزینه، می توانید تعیین کنید که کالاهای انتخابی شامل بارکد باشند یا خیر.
 • سریال: با این گزینه، می توانید تعیین کنید که کالاهای انتخابی شامل سریال باشند یا خیر.
 • دکمه ای: با این گزینه، می توانید تعیین کنید که کالاهای انتخابی از نوع کالا های دکمه ای باشد یا خیر.
 • اعشاری: با این گزینه، می توانید اعشاری بودن واحد سنجش کالا های انتخاب شده را تعیین کنید.
 • وزنی: با این گزینه، می توانید تعیین کنید که کالاهای انتخابی وزنی هستند یا خیر.
 • فعال: با این گزینه، می توانید کالا های انتخابی را فعال یا غیر فعال کنید..
 • مالیات: با انتخاب این گزینه میتوانید تعیین کنید که کالا های انتخاب شده مشمول مالیات بشوند یا خیر، در صورتی که بخواهید ردیف های انتخاب شده مشمول مالیات شوند بایستی درصد مالیات را وارد کنید.
 • عوارض: با انتخاب این گزینه میتوانید تعیین کنید که کالا های انتخاب شده مشمول عوارض بشوند یا خیر، در صورتی که بخواهید ردیف های انتخاب شده مشمول عوارض شوند بایستی درصد عوارض را وارد کنید.
 • بازاریابی: با انتخاب این گزینه میتوانید تعیین کنید که کالا های انتخاب شده مشمول درصد بازاریابی بشوند یا خیر، در صورتی که بخواهید ردیف های انتخاب شده مشمول درصد بازاریابی شوند بایستی درصد بازاریابی را وارد کنید. همچنین این امکان وجود دارد که بازاریابی را انتخاب کنید ولی درصد برای آن تعیین نکنید.
 • قیمت فروش: می توانید در این قسمت قیمت فروش کالا ها را افزایش یا کاهش دهید، این موضوع می تواند به صورت درصدی و مبلغی باشد.
 • گروه کالا: با انتخاب این گزینه می توانید گروه بندی کالایی را انتخاب کنید. و یا گروه کالا را حذف کنید.

در نهایت پس از انتخاب و مشخصات کالا جهت تغییر می توانید اطلاعات را ثبت کنید.


تغييرات دسته اي مشخصات اشخاص

در صورتي که بنا به هر دليل نياز باشد که بخواهيد بر روي شخص خاص و يا اشخاصي تغييرات دسته اي انجام دهيد کافيست از قسمت تغييرات دسته اي مشخصات اشخاص استفاده کنيد.

پس از ورود به فرم، اطلاعات اشخاص بارگذاري شده و مي توانيد مشخصات اشخاص را انتخاب کرده و تغيير دهيد.

مي توانيد بر اساس نام و نام خانوادگي شخص جستجو کرده و اطلاعات را ببينيد.

پس از بارگذاري اشخاص بايستي ابتدا هر شخصي را که قصد تغيير آن را داريد انتخاب کنيد، براي اين کار کافيست تيک هر رديف را فعال کنيد.

پس از انتخاب اشخاص، مي توانيد موارد زير را تغيير دهيد:

 • مي توانيد تعيين کنيد که شخص يا اشخاص انتخابي، طرف حساب تجاري، کاربر، سرمايه گذار و يا کارمند هستند يا خير.
 • با انتخاب گزينه افزودن به دفترچه تلفن مي توانيد تعيين کنيد که افراد انتخاب شده در صورت داشتن شماره تلفن، به دفترچه تلفن افزوده شود.
 • مي توانيد اعتباري بودن يا نبودن يک شخص را تعيين کنيد، از طرفي اگر شخص اعتباري باشد، با وارد کردن مبلغ، مي توانيد مبلغ اعتبار شخص را تعيين کنيد و اگر در قسمت مبلغ عدد صفر را وارد کنيد به معناي اعتبار نامحدود خواهد بود.
 • در قسمت درصد تخفيف، مي توانيد درصد تخفيف به شخص را مشخص کرده و يا براي شخص تخفيف را در نظر نگيريد.
 • همانند درصد تخفيف مي توانيد بازاريتب بودن يا نبودن شخص را در قسمت بازارياب تعيين کرده و درصد بازاريابي اشان را هم در اين قسمت تنظيم کنيد.
 • در قسمت عنوان مي توانيد، عنوان پيشوند شخص را انتخاب کنيد، اين عناوين قابل تعريف بوده و مي توانيد با کليک بر روي دکمه افزودن عنوان که به شکل  است عنوان جديد تعريف کنيد.
 • با انتخاب اين گزينه سطح قيمت، مي توانيد تعيين کنيد که شخص يا اشخاص انتخاب شده در ليست شامل کدام سطح قيمت باشند.
 • مي توانيد با انتخاب گزينه گروه شخص، تنظيم کنيد که شخص يا اشخاص انتخاب شده شامل کدام گروه ها باشند، همچنين مي توانيد گروه يا گروه هاي افراد را حذف کنيد و يا اين که با کليک بر روي دکمه  گروه جديدي را تعريف کرده و آن گروه را به افراد انتخاب شده انتساب دهيد.
 • در صورتي که ويژگي پيامک را خريداري کرده ايد، مي توانيد با کليک بر روي دکمه انتخاب گروه پيامک براي اشخاص انتخاب شده گروه پيامک را براي افراد انتخاب شده فعال کنيد.

در نهايت پس از انتخاب و مشخصات اشخاص جهت تغيير مي توانيد اطلاعات را ثبت کنيد.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید