تعریف حساب بانکی

تاریخ :1399-10-14 14:55

دسته بندی :آموزش ها

تعریف حساب بانکی در نرم افزار حسابداری

جهت ثبت چک، عمليات بانکی، دريافت و پرداخت ها و غيره نياز به بانک و حساب های بانکی می باشد.

در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به بانک های طرف حساب موسسه خود را وارد کنید.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید