نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار رستوران

نرم افزار رستوران

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار املاک

نرم افزار املاک

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار موبایل فروشی

نرم افزار موبایل فروشی

مشاوره رایگان

تسویه و مدیریت حساب اشخاص

تاریخ :1399-10-15 09:00

دسته بندی :آموزش ها

تسویه و مدیریت حساب اشخاص در نرم افزار حسابداری پرنس

از این قسمت جهت ثبت عملیات تسویه حساب با شخص، استفاده می شود.

پس از ورود به فرم قسمت های ذیل را مشاهده می کنید که به تفصیل در رابطه با آنها در ذیل توضیح خواهیم داد:

  • نوع عملیات: در این قسمت بایستی نوع تسویه حساب را مشخص کنید
  • دریافت: جهت دریافت مبلغ بدهکاری شخص این گزینه را انتخاب کنید.
  • پرداخت: جهت پرداخت مبلغ بستانکاری شخص این گزینه را انتخاب کنید.
  • دریافت از / پرداخت به: نام شخص طرف حساب را در این قسمت وارد کنید. در صورتی که مشخصات شخص در نرم افزار ثبت نشده باشد ابتدا بایستی اقدام به ثبت مشخصات وی کنید. با انتخاب شخص، مانده حساب جاری وی نمایش داده می شود.
  • صندوق جاری: در این قسمت نام و موجودی صندوق تحویل داده شده به کاربر جاری نرم افزار ، نمایش داده می شود.
  • ثبت نقدی: با کلیک بر روی این دکمه، مبلغ وارد شده از حساب شخص کم و به صندوق جاری اضافه می شود (دریافت) و یا به حساب شخص اضافه و از صندوق جاری  کسر می شود (پرداخت).
  • پرداخت پیشرفته: جهت تعیین نوع دریافت / پرداخت بر روی این دکمه کلیک کنید. راهنمای تسویه حساب مالی (دریافت پیشرفته/پرداخت پیشرفته) 
  • عملیات مالی: در این قسمت کلیه عملیات های مالی ثبت شده جهت تسویه حساب شخص نمایش داده می شود. 

توجه داشته باشید پس از ثبت عملیات تسویه حساب، در صورت انتخاب گزینه دریافت، حساب شخص به میزان مبلغ تعیین شده بستانکار می شود و در صورت انتخاب گزینه پرداخت، حساب شخص به میزان مبلغ تعیین شده بدهکار می شود.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید