اونس (گزارش دریافت و پرداخت های ریالی و طلایی)

تاریخ :1399-10-15 09:52

دسته بندی :آموزش ها

گزارش طلاهای دریافتی / پرداختی از همکاران در نرم افزار حسابداری اونس

در این گزارش امکان مشاهده و جستجو بر روی کلیه طلاهای دریافتی / پرداختی از همکاران، فراهم شده است.

از اطلاعات مفیدی که این گزارش در اختیار شما قرار می دهد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • نوع عملیات: با توجه به نوع عملیات انجام شده شامل یکی از 2 وضعیت ورود یا خروج طلا خواهد بود.
  • وزن به عیار 750: وزن طلای دریافتی / پرداختی با توجه به عیار 750 در اینجا نمایش داده می شود.
  • شخص: نام همکار
  • تاریخ
  • بابت: نمایانگر این است که طلای مذکور بابت چه عملیاتی دریافت / پرداخت شده است.
  • توضیحات: توضیحات مربوط به نوع و وزن و عیار مرجع طلای مذکور در این قسمت نمایش داده می شود.

گزارش دریافت ها و پرداخت ها

در این گزارش مبالغ ریالی دریافت یا پرداخت شده به شما نمایش داده می شود.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید