اونس (دریافت یا پرداخت طلای آب شده)

تاریخ :1399-10-15 10:32

دسته بندی :آموزش ها

دریافت / پرداخت طلای آب شده در نرم افزار حسابداری اونس

شما می توانید در عملیات های دریافت / پرداخت، از طلای آب شده که توسط آزمایشگاه ری گیری عیار آن مشخص شده است، استفاده نمایید.

در عملیات های دریافت / پرداخت، وزن معادل عیار مرجع (750) محاسبه و لحاظ می شود.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید