نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار فروشگاهی

نرم افزار رستوران

نرم افزار رستوران

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار طلا فروشی

نرم افزار املاک

نرم افزار املاک

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار نمایشگاه اتومبیل

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار سوپرمارکت

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار شیرینی فروشی

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار تشریفات مجالس

نرم افزار موبایل فروشی

نرم افزار موبایل فروشی

مشاوره رایگان

اونس (ثبت کالا - طلا)

تاریخ :1399-10-15 09:50

دسته بندی :آموزش ها

تعریف کالا در نرم افزار حسابداری اونس

یکی از مهم ترین بخش های یک نرم افزار حسابداری، تعریف کالا و خدمات است. در این بخش شما می توانید تمام کالا ها و خدمات خود را به روش های مختلف در سیستم درج کنید، همچنین کالا های خود را گروه بندی کرده و خصوصیات ویژه ای برای کالا تنظیم کنید.

تعریف کالا دارای 7 قسمت است که بر اساس ترتیب موضوع و اهمیت در چیده شده است.

قسمت اول؛ اطلاعات عمومی

در قسمت اول شما می توانید دسته بندی کالای مورد نظر را انتخاب کنید، به عنوان مثال اگر بخواهید طلای ساخته را ثبت کنید باید گزینه طلای ساخته شده را انتخاب کنبد و اگر بخواهید سکه را ثبت کنید باید سکه انتخاب شده باشد.

 • دسته بندی های کالا در نرم افزار شامل 6 قسمت هستند.
 • کد کالا؛ در نرم افزار به صورت پیش فرض، خودکار تولید می شود و این قسمت غیر فعال می باشد، برای این که بخواهید کد منحصر به فردی را وارد کنید، بهتر است وارد صفحه تنظیمات سیستم شده و تیک فعال بودن کد کالا را فعال کنید تا بتوانید کد دلخواه خود را ثبت کنید.

با فعال کردن این گزینه هر دو مقدار کد کالا و بارکد کالا فعال شده و شما می توانید کد کالا و بارکد کالا را خودتان به صورت دستی وارد کنید.

 • نام کالا؛ نام کالا، تنها عنصر لازم و ضروری در تعریف کالا است که لازم است نام را وارد کنید، همچنین از ورود نام کالای تکراری جلوگیری مبی شود.
 • گروه و زیر گروه کالا؛ هر دسته بندی شامل چند گروه و هر گروه شامل چند زیر گروه است. به عنوان مثال، دسته بندی طلای ساخته شامل گروه النگو است که گروه النگو هم شامل زیر گروه کسری، یزدی، رولکس و تک پوش است.

خاطر نشان می گردد که ابتدا باید هر گروه را انتخاب کرده و پس از آن زیر گروه را انتخاب کنید.

 • بخش و انبار؛ در این قسمت شما می توانید بخش و انبار مورد نظر خود را انتخاب کنید، همانند گروه و زیر گروه ابتدا باید بخش را انتخاب کرده و پس از آن انبار را انتخاب کنید.
 • عیار؛ در انی قسمت شما می توانید عیار کالا را وارد کنید.
 • واحد؛ در این قسمت شما می توانید واحد سنجش کالای مورد نظر را انتخاب کنید.
  • طلای ساخته، در این بخش واحد پیش فرض گرم تنظیم شده است.
  • سکه، در این بخش عدد تنظیم شده است.
  • سنگ، در این قسمت قیراط به صورت پیش فرض تنظیم شده است و شما می توانید موارد دیگر را هم اضافه کرده و انتخاب کنید.
  • کالا، برای این قسمت هم عدد به صورت پیش فرض انتخاب شده است که قابل تغییر هم می باشد.
  • خدمات، برای خدمات واحد عدد تنظیم شده است که غیر قابل تغییر می باشد.
  • جواهر، برای جواهر واحد گرم تنظیم شده و قابل تغییر نیست.

در قسمت دوم شما می توانید اطلاعات پیشرفته تری از کالا ها بسته به نوع آنها وارد کنید

 • قسمت کالا و خدمات اطلاعات پیشرفته ندارند.
 • اجرت در خرید و فروش؛ در این قسمت شما می توانید اجرت را به صورت عددی یا گرمی محاسبه کنید. در صورتی که در تنظیمات سیستم، گزینه تیک گزینه های اجرت درصدی در خرید و فروش فعل باشد شما می توانید در این قسمت درصد را وارد کنید.
 • روش محاسبه قیمت، این آیتم در دسته بندی های مختلف، رفتار های مختلفی دارد.
  • طلای ساخته، در این قسمت روش محاسبه وزنی می باشد.
  • سکه، هم تعدادی و هم وزنی است و در صورت وزنی بودن محاسبات بر اساس قیمت خرید و فروش روز می باشد.
  • سنگ، هم تعدادی و هم وزنی است و در صورت وزنی بودن محاسبات بر اساس واحد انتخاب شده می باشد.
  • کالا، روش محاسبه در این قسمت تعدادی است.
  • خدمات، روش محاسبه برای خدمات هم تعدادی است.
  • جواهر، روش محاسبه جواهر وزنی است.
 • وزن اولیه، هر یک از انواع طلای ساخته، سکه، سنگ و جواهر، بر اساس واخد تعریف شده برای آنها شامل وزن اولیه هستند که در این قسمت می توان وارد کرد.
 • ارزش ریالی سنگ ها، وزن سنگ ها و تعداد سنگ ها، فقط برای طلای ساخته می توان این آیتم ها را وارد کرد. 

در قسمت سوم شما می توانید اطلاعات مالی و کنترل انبار را وارد کنید

 • فی خرید و فی فروش، در این قسمت می توانید مبلغ خرید و مبلغ فروش سنگ، کالا و خدمات را وارد کنید.
 • درصد فروشنده، در این قسمت می توانید درصد فروشندگی کالای خاص را وارد کنید، می توانید تعیین کنید که کالای انتخاب شده درصد فروشندگی دارد یا خیر.
 • حداقل و حداکثر موجودی، این دو مقدار به معنای نقطه سفارش کالا هستند.

در صورت وارد نکردن هر یک از مقادیر حداقل و حداکثر موجودی کالا، در فاکتور های خرید و فروش و گزارش نقطه سفارش کالا، هیچ کنترلی انجام نخواهد شد.

در قسمت چهارم شما می توانید تصویر کالا را ثبت کنید

 • با کلیک بر روی دکمه انتخاب تصویر کالا شما می توانید در سیستم خود کالا را انتخاب کرده و در نرم افزار تصویر کالا را مشاهده کنید.
 • در صورتی که تصویر را انتخاب کرده باشید، دکمه حذف فعال شده و می توانید تصویر انتخاب شده را حذف کنید.

در قسمت پنجم شما می توانید مالیات و عوارض کالا را تنظیم کنید

 • مالیات، در این قسمت به طور یش فرض درصد مالیات بر ارزش افزوده موجود در تنظیمات سیستم گذاشته شده است و شما می توانید این درصد را تعویض کنید.
 • عوارض، در این قسمت به طور پیش فرض درصد عوارض موجود در تنظیمات سیستم گذاشته شده است و شما می توانید این درصد را تعویض کنید.
 • معاف از مالیات و عوارض در خرید، با تیک زدن این گزینه در ازای خرید، این کالا از مالیات و عوارض معاف خواهد شد.
 • معاف از مالیات و عوارض در فروش، با تیک زدن این گزینه در ازای فروش، این کالا از مالیات و عوارض معاف خواهد شد.
 • در حال حاضر این کالا فعال است، با تیک زدن این گزینه، شما می توانید کالا را فعال کنید، و اگر تیک نداشته باشد کالا غیر فعال خواهد بود.

در قسمت ششم، شما می توانید اطلاعات سنگ را وارد کنید

در صورتی که شما سنگ را در قسمت اول انتخاب کنید، این قسمت فعال خواهد شد که عبارتند از:

 • نوع برش، سنگ ها انواع برش ها را دارند و در نرم افزار این نوع برش ها تنظیم شده است.
 • قطر/عرض، طول و عمق: هر سنگ دارای سه محور است که بر حسب میلی متر سنجیده می شوند که شما می توانید در این قسمت اطلاعات خود را وارد کنید.
 • درجه خلوص، در این قسمت شما می توانید با کشیدن نوار لغزنده، درجه خلوص را که عددی صحیح بین 0 تا 100 است را تعیین کنید.

در قسمت هفتم شما می توانید توضیحات کالا را وارد کنید

در صورتی که انتخاب شما جواهر باشد، می توانید جزئیات جواهر را وارد کنید، با این حساب در قسمت اطلاعات پیشرفته اگر بر روی دکمه جزئیات جواهر، صفحه مربوطه باز می شود.

 • با کلیک بر روی دکمه درج ردیف جدید می توانید کالای مورد نظر را به لیست اضافه کنید و در لیست هم مقادیر وزن و تعداد را وارد کنید و همچنین می توانید برای هر ردیف ارزش ریالی و توضیحات جدایی تعریف کنید.
 • در صورتی که بخواهید ردیف را حذف کنید کافیست بر روی همان ردیف کلیک کرده و پس از آن بر روی دکمه    کلیک کنید.
 • در پایان با کلیک بر روی دکمه تائید و بازگشت اطلاعات جواهر در جدول ثبت می شود.

چگونه می توان کالایی را جستجو کرد

برای جستجوی کالا، روش های زیادی وجود دارد که عبارتند از

جستجوی سریع در تعریف کالا

در تعریف کالا با کلیک بر روی دکمه مقابل کد کالا، بارکد کالا و نام کالا، صفحه مربوطه باز می شود.

اگر بر روی دکمه مقابل کد کالا کلیک کرده باشید، جستجوی کد فعال بوده و می توانید در قسمت کد مقدار کورد نظر را وارد کرده و Enter را فشار دهید. در صورت پیدا کردن کالا، کالا بارگذاری می شود ولی اگر کد وارد شده درست نباشد پیغام زیر نمایش داده خواهد شد.

در صورتی که بخواهید روش جستجو را تغییر دهید کافیست بر روی دکمه جابه جایی جستجو کلیک کنید.

می توانید این کار را با فشردن کلید های Up و Down در صفحه کلید انجام دهید.

نکته: کلید میانبر برای این روش از جستجو F3 , F8 می باشد.

جستجوی ویژه کالا

در تعریف کالا با کلیک بر روی دکمه جستجوی کالا در مقابل کد کالا، صفحه مربوطه باز می شود.

پس از جستجوی کالا در این فرم، و پیدا کردن کالای مورد نظر، کافیست با دابل کلیک بر روی ردیف یا کلیک بر روی ردیف و فشردن دکمه تائید می توانید کالای مورد نظر را در تعریف کالا بارگذاری کنید.

نکته: کلید میانبر برای این روش از جستجو Ctrl + F می باشد.

گزارش کالا

در صفحه گزارش کالا شما می توانید به هر روشی کالای مورد نظر خود را جستجو کنید، در گزارش کالا تعداد آیتم های بیشتری نسبت به جستجوی کالا در اختیار شماست.

در این صفحه با کلیک بر روی ردیف جستجو شده، می توانید با کلیک بر روی دکمه ویرایش کالا ( یا فشردن کلید F8 ) کالای مورد نظر خود را ویرایش کنید.

جستجوی سریع کالا در فرم های دیگر

در فرم هایی مثل فاکتور که شما نیاز به استفاده از کالا دارید، در قسمت جستجوی عنوان کالا در قسمت نام، بخشی از نام کالا را وارد کنید.

به طور مثال، حرف "ط" را وارد کرده ایم و دو کالا که نام آنها با حرف "ط" شروع می شود جستجو شده است که با دابل کلیک بر روی هر ردیف، همان ردیف انتخاب می شود.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید