اونس (تعریف اشخاص در گروه های مختلف)

تاریخ :1399-10-15 10:18

دسته بندی :آموزش ها

تعریف اشخاص در گروه های مختلف در نرم افزار حسابداری اونس

در نرم افزار اونس، نحوه برخورد با هر شخص براساس عضویت در گروهی که در آن قرار دارد، در عملیات های مالی متفاوت است.

اشخاص می توانند در گروه های (مشتری، همکار، بنکدار و ...) تعریف شوند.

درصد سود گروه های اشخاص را که تعیین بفرمایید، هر شخص در هر گروهی که باشد، از اطلاعات مربوط به آن گروه برای محاسبات فاکتورهای وی استفاده می شود.

 

ارسال نظر
برای ارسال نظر ابتدا وارد سایت شوید