مقایسه محصولات

نرم افزار حسابداری رستوران و فست فود زعفران (حرفه ای)
نرم افزار حسابداری رستوران و فست فود زعفران (حرفه ای)
 5,400,000 تومان
افزودن به مقایسه
گزارش سود بخش ها
ثبت و مدیریت دسته چک
گزارش دفتر تفصیلی اشخاص
گروه گزارشات انبارداری
گروه هزینه و درآمد
گروه معامله کالا
گروه گزارش دفاتر
افزایش / کاهش سرمایه
گروه گزارشات سرمایه ها
ترازنامه
گروه سیستم حقوق و دستمزد
گزارش نقطه سفارش کالا
پنل ارسال پیامک و متعلقات
تولید محصول
عملیات انبار
داشبورد مدیریتی اندروید و IOS
نمایشگر دوم
قابلیت استفاده از کیبورد POS
کالرآیدی
بخش و انبار اختصاصی کاربر
امکانات پیشرفته صندوق مکانیزه زعفران
اتصال به ترازو (حسابداری زعفران)
گروه سفارشات (حسابداری زعفران)
حسابداری جامع