کلیه شرکت های درخور با موضوع فعالیت در زمینه خدمات کامپیوتری و ارائه هرگونه فعالیت در زمینه توزیع و فروش نرم افزار و همچنین اعضای اتحادیه های صنفی رایانه ای و اعضاء سازمان نظام صنفی کامپیوتر در تمام شهرها و استان های کشور می توانند که متقاضی فروش و ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی و پشتیبانی محصولات گروه مهندسی نرم افزار پژواک باشند. شرکت پژواک با دریافت درخواست های ارسال شده و پس از بررسی توانمندی و امکانات متقاضیان نسبت به رد و یا تایید تقاضاهای ارسال شده اقدام می نماید به نحوی که بتواند با بکارگیری نمایندگانی فعال خدمات مورد نیاز کاربران را به بهترین شکل ممکن ارائه نموده و پشتیبانی در شآن کاربران و محصولات عرضه شده را ارائه نماید.