حسابداری نمایشگاه ماشین (پدال)

مشاغل مناسب :

نمایشگاه ماشین

 1,400,000 تومان
افزودن به سبد خرید

نرم افزار حسابداری پدال ویژه فروشندگان اتومبیل از جمله نرم افزارهای تخصصی خرید و فروش اتومبیل در کل کشور می باشد.
نرم افزار پدال

این نرم افزار تخصصا جهت نمایشگاه داران ماشین طراحی شده است و به سادگی می توان سیستم خرید و فروش اتومبیل ،سیستم معاوضه اتومبیل ،فروش اقساطی را در آن پیاده سازی نمود و امکان تنظیم صدور و چاپ قولنامه و خرید و فروش به سادگی وجود دارد و می توان که با دریافت کامل مشخصات اتومبیل و همچنین خریدار و فروشنده و نحوه پرداخت و ثبت شماره چک های رد و بدل شده یک بایگانی کامل از معامله صورت گرفته شده را در سیستم نگهداری نمود و در مواقع لازم با وارد کردن هرکدام از این فیلدها به راحتی به کل اطلاعات معامله صورت گرفته دسترسی داشت.تمام هزینه ها و درآمدها در نرم افزار قابل پیاده سازی بود و محاسبه حق کمیسیون با فرمول های مختلف از پیش تعیین شده به صورت اتوماتیک اجرا و سود نمایشگاه طی گزارش های بسیار متنوع مالی قابل رصد می باشد .
نرم افزار پدال

برای بهبود روند معاملات، پیگیری و مشتری مداری در نمایشگاه های خودرو، شخصی به عنوان کارشناس در نظر گرفته می شود.

کارشناس خودرو

برای هر کارشناس درصد معینی به عنوان حق کارشناسی و مشاوره در نظر گرفته می شود که در معاملات با توجه به حق کمیسیون، این مبلغ محاسبه و در حساب بستانکاری کارشناس معامله ثبت می شود. همچنین در نرم افزار پدال می توانید میزان فعالیت یک کارشناس، کارایی ایشان و در نتیجه میزان درآمد وی را مشاهده نمایید.

کارشناس خودرو

کارشناس خودرو - گزارش فروش

درمعامله ممکن است از کارشناس استفاده شود یا معامله ای بدون کارشناس خاصی باشد.در صورتی که کارشناس عملیات مالی اعم از دریافت و پرداخت وجه داشته باشد در سیستم ثبت و قابل مشاهده می باشد.

کارشناس خودرو - ریز هزینه

در نرم افزار حسابداری پدال، شما امکان ثبت قولنامه برای عملیات های مختلف از جمله خرید، فروش و غیره را دارید. با توجه به اینکه مشخصات خودروهای مختلف در سیستم از قبل تعریف شده اند. با انتخاب کد خودرو مشخصات لازم بارگذاری خواهد شد، در صورت نیاز می توانید اطلاعات تکمیل تری اضافه نمایید.
قولنامه در سه حالت ایجاد می گردد:

 1. خرید
  • در این حالت به صورت پیش فرض، مجموعه ی شما به عنوان خریدار در نظر گرفته خواهد شد.
 2. فروش
  • در این نوع قولنامه فروشنده، مجموعه ی شما خواهد بود.
 3. واسطه گری
  • در حالی که مشاورین مجموعه ی شما، به عنوان واسطه بین طرفین معامله باشد؛ این نوع قولنامه پاسخگوی نیاز شما خواهد بود.

با انتخاب کد خودرو، تمامی مشخصات ثبت شده در قسمت ( مورد معامله ) بارگذاری می شوند و از وارد نمودن چندباره اطلاعات جلوگیری و قرارداد با سرعت بیشتری  ثبت می شود، در صورتی که این قرار داد بین طرفین معامله با نقش واسطه گری شما ثبت شود، مشخصات مالک خودرو می تواند به عنوان خریدار یا فروشنده، به صورت اتوماتیک، بارگذاری شود. با توجه به اینکه مشخصات افراد از قبل در سیستم ثبت شده است، امکان انتخاب طرفین قرارداد به صورت سریع، بدون ورود مجدد اطلاعات افراد به دور از اشتباه سهوی کاربر میسر می باشد.

مبایعه نامه خودرو

مبایعه نامه خودرو

در قولنامه ی خرید و فروش شما دریافت یا پرداخت کننده ی وجه معامله خواهید بود، که به راحتی  می توانید نحوه ی تسویه حساب خود را مشخص نمایید. تسویه حساب می تواند به صورت نقد، چک، حواله و غیره باشد. که در تمامی گزارشات مالی امکان مشاهده و پیگیری تسویه میسر می باشد.

در قولنامه واسطه گری، حق الزحمه ی نمایشگاه شما ثبت می شود و شما قادر به ثبت این درآمد می باشید. چک ها ی رد و بدل شده بین طرفین معامله در سیستم ثبت و قابل پیگیری می باشد. با استفاده از سریال چک های ثبت شده، امکان جستجوی معامله، قرارداد و پیگیری های مربوطه، خودرو، صاحب آن و غیره وجود دارد.

مبایعه نامه خودرو

مبایعه نامه خودرو

یکی از روش های معامله ی خودرو تهاتر یا همان معاوضه می باشد که در نرم افزار حسابداری پدال با جزئیات دقیق پیاده سازی شده است.

در معاوضه، با توجه به اینکه مشخصات تمامی خودرو ها از قبل در سیستم تعریف شده اند، نیازی به ثبت مجدد مشخصات آن ها نبوده و براحتی قابل انتخاب می باشد.

همچنین قابلیت انتساب کارشناس فروش مستقل به ازای هر کدام از خودروهای طرفین معامله (در معاوضه) با درصد مستقل از کمیسیون معامله وجود دارد. با توجه به اینکه عملیات معاوضه، همان عملیات فروش خودرو می باشد، بایستی کمیسیون ها ی جداگانه برای هر کدام ثبت شود.  

سهم طرفین معامله در هر کدام از خودروهای طرفین، به صورت کاملا مستقل درج و محاسبه خواهد شد. لازم به توضیح اضافی می باشد که طرفین معامله قادر به پرداخت سهم خود به روش های متفاوتی همچون، نقد، حواله و غیره می باشند.

معاوضه خودرو

در هنگام ثبت معاوضه، تاریخ های معامله ی هر دو خودرو که شامل تاریخ های ذیل می باشد قابل ثبت می باشد.

 1. معامله
 2. فک پلاک
 3. سند وکالت
 4. سند قطعی
 5. اخذ کپی
 6. تحویل
 7. ترخیص