حسابداری مدیریت چیست؟

توسط

حسابداری مدیریت چیست؟

حسابداری مدیریت چیست؟

حسابداری مدیریتی جنبه های مختلفی از حسابداری را شامل می شود و هدف آن بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده به مدیران در مورد معیارهای اصلی کسب و کار می باشد. حسابداران مدیریت از اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد فروش کالا و خدمات تولیدی مجموعه استفاده می کنند. حسابداری هزینه را می توان زیر مجموعه بزرگی از حسابداری مدیریت معرفی کرد که به طور خاص بر ارزیابی کل هزینه های تولید شرکت ( شامل هزینه های ثابت و متغیر ) تمرکز می کند.

حسابداری مدیریت به مشاغل اجازه می دهد که هزینه های غیر ضروری را شناسایی کرده و آنها را به حداقل برسانند. در این مقاله اطلاعات بسیار مهمی در مورد اهمیت، تکنیک ها و محدودیت های این روش ارائه می شود که به جرأت می توان گفت دانستن آن برای موفقیت هر کسب و کاری ضروری می باشد‌.

 

حسابداری مدیریت چیست؟
حسابداری مدیریت چیست؟

دانستن در مورد حسابداری مدیریت چه اهمیتی دارد؟

هدف اصلی حسابداری مدیریت، کمک کردن به مدیریت یک شرکت در انجام دادن بهینه فعالیت های مربوطه مانند برنامه ریزی، سازماندهی، جهت دهی و کنترل مجموعه می باشد. حال باید دید که حسابداری مدیریت چگونه ای به انجام شدن این کارها کمک می‌کند؟

۱- تامین اطلاعات: از حسابداری مدیریت به عنوان یک منبع مهم اطلاعات برای برنامه‌ریزی یاد می‌شود. دیتای قدیمی که به این روش جمع آوری می شود میزان رشد یک کسب و کار را نشان می دهد که برای پیش‌بینی وضعیت آینده نیز کاربرد دارد.

۲- تجزیه و تحلیل اطلاعات: با این روش اطلاعات حسابداری از طریق محاسبه نسبت های خاص و تشکیل روند، به صورت معناداری به نمایش گذاشته می‌شوند. سپس برای برنامه ریزی و تصمیم گیری این اطلاعات تجزیه و تحلیل می شوند. به عنوان مثال شما می توانید خرید یک محصول را بر اساس دوره ی خرید، تامین کننده ی یک محصول یا محدوده ی ثبت سفارش دسته بندی کنید و این اطلاعات را بعدا تجزیه و تحلیل نمایید.

۳- کمک به تصمیم گیری: موثر حسابداری مدیریت را می توان به عنوان ابزاری برای انتقال روند فعالیت در سراسر سازمان مورد استفاده قرار داد. این روش در مراحل اولیه، امکان سنجی و سازگاری بخش های مختلف یک طرح را مورد بررسی قرار می دهد و سپس اطلاعاتی در مورد پیشرفت برنامه ها و نقش گروه های مختلف در انجام آن را در اختیار ما قرار می‌دهد.

۴- کمک به رسیدن سریع تر به اهداف: حسابداری مدیریت تبدیل استراتژی ها و اهداف سازمانی به اهداف تجاری را امکان پذیر می نماید. با این روش می‌توان اهداف سازمان را با رعایت مسائل بودجه و تامین هزینه که جزء جدایی ناپذیر حسابداری هستند، دست یافتنی کرد.

۵- استفاده از اطلاعات کیفی: حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری خود را محدود به اطلاعات کمی نمی کند بلکه اطلاعات کیفی را در نظر می‌گیرد که نمی توان آن ها را با معیار پول سنجید. به عنوان مثال می توان به چرخه های صنعت و قدرت تحقیق و توسعه اشاره کرد که حسابداری مدیریت آن ها را در بر می گیرد.

 

حسابداری مدیریت چیست؟
حسابداری مدیریت چیست؟

از حسابداری مدیریت در چه حوزه هایی می توان استفاده کرد؟

هدف اصلی حسابداری مدیریت حداکثر کردن سود و کاهش زیان است. این مسئله مربوط به ارائه داده ها برای پیش بینی ناسازگاری های احتمالی در امور مالی است است که به مدیران در تصمیم گیری های مهم کمک می کند. دامنه این موضوع بسیار وسیع است است و شامل چندین عملیات تجاری می باشد نکاتی که در ادامه به آن اشاره می کنیم در مورد کار کرد های حسابداری مدیریت برای بهبود عملکرد یک کسب و کار است.

– حسابداری مدیریتی در واقع بازآرایی اطلاعات صورتهای مالی است. از آنجایی که مدیریت یک مجموعه نمی‌تواند بدون مراجعه به اطلاعات حسابداری مالی تصمیمات مدیریتی را اتخاذ کند،  حسابداری مدیریتی یک بخش جدایی ناپذیر مدیریت می باشد.

– آنچه از حسابداری مدیریتی به دست می آید محدود به نتایج عددی مانند سود و زیان است. علاوه بر این، روابط علت و معلولی که در پشت این نتایج نهفته است است نیز با این روش قابل بحث است.

– حسابداری مدیریتی از تکنیک های قابل فهم مانند هزینه یابی استاندارد، هزینه یابی نهایی و ارزیابی پروژه استفاده می کند.

– با استفاده از داده های قدیمی به عنوان مرجع، می توان مدیریت اطلاعات فعلی برای بررسی تصمیمات تجاری را ارزیابی نمود.

– مدیریت یک مجموعه می‌تواند از این روش حسابداری برای تعیین اهداف، برنامه ریزی برای تحقق این اهداف و مقایسه عملکرد بخش های مختلف استفاده کند.

– حسابداری مدیریتی برای پیش بینی استفاده می شود. در واقع این روش حسابداری تمرکز برای ارائه ی اطلاعاتی است که به جای رسیدن به راه حل نهایی،  تاثیر مشکل را کاهش می دهد.

 

حسابداری مدیریت چیست؟
حسابداری مدیریت چیست؟

متخصصان حسابداری مدیریتی ازچه تکنیک ها و روش هایی استفاده می کنند؟

حسابداری مدیریتی به منظور دستیابی به اهداف تجاری از روش‌هایی که در ادامه به آن اشاره می کنیم استفاده می کند.

تجزیه و تحلیل حاشیه ای: این روش در مورد انواع مختلف هزینه به محاسبه ی سود می پردازد. این روش شامل مسائلی مانند محاسبه نقطه سر به سر است که در مرحله ی اول، در مورد مزایای افزایش تولید بحث می کند. مفهوم مهمی که در این تکنیک وجود دارد ترکیب فروش می باشد که همان نسبت فروش یک کسب و کار خاص به‌ کل فروش موجود در آن صنعت یا تجارت می باشد. این پارامتر توسط حسابداران مدیریتی برای تعیین نقاط قیمتی یک محصول محاسبه می شود.

تجزیه و تحلیل محدودیت ها:  محدودیت های سود و و جریان نقدینگی را بررسی می کند. در واقع با تجزیه و تحلیل تنگناها و مشکلات و تاثیر آن ها بر درآمد، سود و جریان نقدی را محاسبه می کند.

بودجه بندی سرمایه ای: این روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تصمیم گیری در مورد هزینه های سرمایه ای است. در این تحلیل، حسابداران مدیریتی ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی را محاسبه می کند. مدیران نیز با استفاده از این تحلیل تصمیم گیری های مربوط به بودجه بندی سرمایه ای مانند محاسبه دوره ی بازپرداخت را انجام می دهند.

ارزش گذاری موجودی انبار و هزینه یابی تولید محصول: این مسئله مربوط به تعیین هزینه واقعی کالا و خدمات می باشد. این فرآیند به طور کلی،  شامل محاسبه هزینه‌های سرریز و ارزیابی هزینه های مستقیم مرتبط با کالاهای فروخته شده می باشد.

تجزیه و تحلیل روند: این موضوع در درجه اول با تغییرات هزینه های محصول سر و کار دارد و داده های به دست آمده نیز در شناسایی الگو های غیر معمول و یافتن راهکارهای کلیدی برای مسائل مهم استفاده می شوند.

حسابداری مدیریت چیست؟
حسابداری مدیریت چیست؟

حسابداری مدیریت با چه محدودیت هایی مواجه ایم؟

سرعت و فرایند یک سازمان را مشخص میکند اما با اشکالاتی مواجه است. در حال حاضر میدانیم که اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری های مدیریتی به صورتهای مالی بستگی دارد. از این رو، قدرت یا ضعف و تصمیمات حسابداری اتخاذ شده فقط به کیفیت سوابق پایه ای بستگی دارد. پس مدیران مختلف، بسته به ظرفیت و تجربه خود در این زمینه، ممکن است اطلاعات یکسانی را به روش های مختلف تفسیر کنند و یا در تصمیم گیری تعصبات خاص دخیل شود.

سیستم  برای شرکت های بزرگتر که در اوج رشد هستند مناسب تر است چراکه شرکت بهتر می تواند هزینه ی نصب سیستم های مختلف و و هزینه ی استخدام حرفه ای ترین افراد را تامین کند و از سقوط شرکت در آینده جلوگیری نماید.

همچنین میتونید با کلید بر روی لینک زیر مشخصات نرم افزار حسابداری پرنس را مطالعه نمایید .

مارا دراینستاگرام دنبال کنید

ارسال یک نظر

همچنین ممکن است دوست داشته باشید