post-image
حسابداری

چرا اخلاق بخش مهمی از حسابداری است؟

حسابداری، نمایشی از فرآیندهای تجاری با اعداد است. برای ارائه تصویری دقیق از عملیات تجاری از منظر مالی به ذینفعان، حسابداری باید صادقانه و دقیق باشد. در حالی که حسابداران به دستورالعمل های اخلاقی...
post-image
حسابداری

مدل سازی مالی چیست؟

مدل سازی مالی فرآیند خلاصه‌سازی هزینه‌ها و درآمد‌های یک شرکت است که در قالب یک صفحه گسترده می باشد. برنامه ریزی سنگ بنای ساخت تجارت های موفق است. کسب ‌و کارهایی که در بلند...
post-image
حسابداری

حسابداری مدیریتی چیست؟

انجمن ملی حسابداران ایالات متحده اولین تعریف خود را در سال 1981 با سندی تحت عنوان تعریف حسابداری مدیریت ارائه کرد که حسابداری مدیریت آن را چنین تعریف می کند: «… فرآیند شناسایی، اندازه...