ورژن 5.90 پرنس و حسابداری زعفران

چهارشنبه, 07 خرداد 1399 13:36 اخبار

تغییرات ورژن 5.90

تغییرات ورژن 5.86

چهارشنبه, 07 خرداد 1399 13:28 اخبار

تغييراتي در سبد خريد اعمال شد که در صورت افزودن کارت خريد، پانل ارسال پيامک هم به سبد خريد افزوده مي شود

تغییرات ورژن 5.78 نرم افزار حسابداری زعفران و پرنس

چهارشنبه, 07 خرداد 1399 13:24 اخبار

تغييرات سفارش گير گارسون و داشبورد مديريتي و وب سرويس

نشست مدیران و جمعی از نمایندگان پژواک در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 98

چهارشنبه, 07 خرداد 1399 12:39 اخبار

در تاریخ 15 اردیبهشت ماه 98 مصادف با روز شیراز ، جمعی از نمایندگان و مدیران خانواده پژواک در راستای اتخاذ تصمیم گیری های مهم در حیطه عملکرد پژواک